De Virtuele Assistent met een luisterend oor

De Virtuele Assistent met een luisterend oor

Voor veel diensten wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van virtuele assistenten die in interactie treden met gebruikers om vragen te stellen en antwoorden te krijgen. De introductie van spraakgestuurde assistenten als Google Home, Amazons Alexa en Siri van Apple maakt duidelijk dat gesproken interactie een goede toekomst heeft, maar de toepassing van spraakgestuurde assistenten is niet zonder problemen. Voor het Nederlands zijn er nog niet veel assistenten die gebruik maken van gesproken interactie, en met name voor mensen met zogenaamde atypische (‘afwijkende’) spraak (anderstaligen, ouderen, mensen met communicatieve beperkingen of regionaal accent, etc.) kan de gesproken interactie vaak nog problematisch verlopen.

Verder zijn gesproken data per definitie gevoelige data omdat er heel veel informatie uit afgeleid kan worden over de identiteit van de spreker en persoonlijke kenmerken, nog afgezien van de informatie in de inhoud van de spraakopnames. Het is o.a. om deze redenen dat veel organisaties aarzelen om hun spraakdata te laten verwerken door externe aanbieders waarvan het onduidelijk is hoe ze met de spraakdata omgaan.

Het doel van dit project is te onderzoeken hoe de spraaktechnologie aangepast kan worden voor de doelgroep (adaptatie) zodat gesproken interactie op een goede en veilige manier kan gebeuren. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre opkomende gezondheidsproblemen die zich in spraak manifesteren zoals dementie, Parkinson, depressie, maar ook longziektes zoals COPD, vroegtijdig kunnen worden opgespoord door slimme algoritmen te ontwikkelen die in een vroeg stadium markers van opkomende ziektes kunnen detecteren.
.