Alfabetisering met een luisterende computer

Stevin project SpraakTechnologie-AAP (ST-AAP)

Partners

  • Bemo: Ad Bakker
  • Boom: Mirjam Haasnoot
  • Polderland: Peter Beinema
  • CLST, Radboud Universiteit: Catia Cucchiarini, Helmer Strik

Samenvatting
Het hoofddoel van dit project is het implementeren, testen, en beschikbaar stellen van een demonstratiesysteem dat duidelijk maakt dat bestaande spraaktechnologie nuttig gebruikt kan worden in leeromgevingen waar intensief oefenen met onmiddellijke feedback essentieel is. In dit project is gekozen voor alfabetisering als belangrijkste leerdoel, en het demonstratiesysteem zal dan ook geheel de alfabetiseringsmethode AAP volgen. Het demonstratiesysteem zal laten zien dat de spraaktechnologie ook ingezet kan worden voor andere taalleerdoelen waarvoor intensieve training wenselijk of noodzakelijk is. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde en goed gedocumenteerde APIs willen we laten zien dat de technologie ook geïntegreerd kan worden in toepassingen van andere cursusontwikkelaars en uitgevers.

Duur: 1.5 jaar.
Links
* H. Strik en A. Bakker (2008)
Alfabetisering met een luisterende computer.
Special issue van DIXIT over ‘Stevin en onderwijs’, p. 21.
* STEVIN en ONDERWIJS – Het klaslokaal van de toekomst?
Special issue van DIXIT.