MijnST

For more, up-to-date info. see http://hstrik.ruhosting.nl/MyST/

MijnST: Mijn SpraakTrainer — MyST: My Speech Trainer.

If you are interested, then send an email to: w dot strik at let.ru.nl

We have developed a state-of-the art e-Learning – ‘computer-assisted language learning’ (CALL) system for training academic spoken English. Advanced speech recognition technology is used to recognize the spoken utterances, and provide feedback, also regarding pronunciation.
There are many systems – apps for testing and training listening skills, but there are almost no good quality systems for testing and training speaking skills.

At the moment, there are 4 types of exercises:
1 – Pronunciation
2 – Vocabulary
3 – Grammar
4 – Expressions

Brief summary (in English):
In this project we will study how to make optimal use of an e-Learning system for training spoken English. First, the content of the NovoLanguage Player will be optimized for use at the Radboud University, by adding Academic English content, and the result is MyST: My Speech Trainer. Then international students will work with MyST. Experiences and results will be collected and studied.

Samenvatting (in het Nederlands):
Goede mondelinge communicatieve vaardigheden in het (Academisch) Engels (Academic English), incl. goede uitspraak en juiste woordcombinaties (collocations), zijn belangrijk voor steeds meer studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit (RU). Voor het verbeteren van mondelinge vaardigheden is het noodzakelijk om intensief te oefenen, en direct feedback te krijgen op de gesproken uitingen. Met MijnST wordt dit mogelijk. Het eerste doel van deze pilot is om duidelijk te maken wat de meerwaarde is van MijnST, en inzicht te krijgen hoe MijnST het beste ingezet kan worden. Het uiteindelijk doel (na deze pilot) is een ICT-tool die gebruikt kan worden door alle studenten en medewerkers van de RU, om hun communicatieve vaardigheden (incl. uitspraak en woordenschat) te oefenen, en zo het Engels universiteitsbreed op een hoger niveau te tillen. Aanstaande studenten en medewerkers van RU uit het buitenland kunnen met MijnST ook al training krijgen in het land van herkomst. Met de editor is het mogelijk om de content te optimaliseren voor iedere doelgroep. Dit alles komt ten goede aan onderwijs en onderzoek van de gehele RU, en aan de internationalisering van de RU.

Applicants:

At the bottom are some screenshots of the app.

Here are some images of the results of the needs analysis [click on these images to enlarge them]:

MyST-Observation-results-1

MyST-Questionnaire-1 MyST-Questionnaire-2

MyST-Questionnaire-3 MyST-Questionnaire-4
.

Expressions - Intro.

Expressions – Intro.

Expressions - Dialogue

Expressions – Dialogue

Expressions - Summary

Expressions – Summary

MyST Pronunciation

MyST Pronunciation

MyST Vocabulary

MyST Vocabulary

MyST Grammar (Word order)

MyST Grammar