MijnST old

MijnST: Mijn Spraaktrainer / MyST: My Speech Trainer is een proeftuin van de RU.

A.s. vrijdag 29 en zaterdag 30 september presenteren we MijnST / MyST op Drongo in Utrecht.

Brief summary (in English):
In this project we will study how to make optimal use of an e-Learning system for training spoken English. First, the content of the NovoLanguage Player will be optimized for use at the Radboud University, by adding Academic English content, and the result is MyST: My Speech Trainer. Then international students will work with MyST. Experiences and results will be collected and studied.

Samenvatting (in het Nederlands):
Goede mondelinge communicatieve vaardigheden in het (Academisch) Engels (Academic English), incl. goede uitspraak en juiste woordcombinaties (collocations), zijn belangrijk voor steeds meer studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit (RU). Voor het verbeteren van mondelinge vaardigheden is het noodzakelijk om intensief te oefenen, en direct feedback te krijgen op de gesproken uitingen. Met MijnST wordt dit mogelijk. Het eerste doel van deze pilot is om duidelijk te maken wat de meerwaarde is van MijnST, en inzicht te krijgen hoe MijnST het beste ingezet kan worden. Het uiteindelijk doel (na deze pilot) is een ICT-tool die gebruikt kan worden door alle studenten en medewerkers van de RU, om hun communicatieve vaardigheden (incl. uitspraak en woordenschat) te oefenen, en zo het Engels universiteitsbreed op een hoger niveau te tillen. Aanstaande studenten en medewerkers van RU uit het buitenland kunnen met MijnST ook al training krijgen in het land van herkomst. Met de editor is het mogelijk om de content te optimaliseren voor iedere doelgroep. Dit alles komt ten goede aan onderwijs en onderzoek van de gehele RU, en aan de internationalisering van de RU.

Aanvragers:

Anderen die meegewerkt hebben:

  • Medewerkers: Edith Schouten, Caro Struijke
  • Studenten (voor scriptie, stage, stage-minor, etc.): Varsha Melwani, Tineke Kramer-Pijnenburg, Thu Dinh Quoc Anh, Anna Ovchinnikova, Ezgi Toprakdeviren

.

Comments are closed.