HS-Ma-STP

Rapport van de haalbaarheidsstudie ‘Master STP’

Hieronder staan enkele stukken uit de inleiding.
Hier staat het volledige rapport.

Inleiding

Dit rapport bevat de resultaten van de haalbaarheidsstudie ‘Master STP’ die uitgevoerd is in opdracht van het faculteitsbestuur. Deze haalbaarheidsstudie is uitgevoerd van 1 juli 2002 tot 7 april 2003 door Sandra van Eijk, Lilian Beijer en Helmer Strik. Sandra van Eijk is studente STP, en studeert daarnaast ook logopedie. Lilian Beijer heeft logopedie en STP gestudeerd, en is reeds lange tijd werkzaam in het beroepsveld (als STP’er / logopediste bij de Sint Maartenskliniek te Nijmegen). Helmer Strik is werkzaam bij de leerstoelgroep Taal en Spraak, coördinator van STP en coördinator van deze haalbaarheidsstudie ‘Master STP’.

De ingevulde enquêtes laten een positief beeld zien. Allereerst was de respons hoog: 51% voor de oud-studenten, en 46,5% voor de huidige studenten STP. Bij STP kunnen de vakken, grofweg, onderverdeeld worden in drie typen: taal, spraak, en algemeen. De meerderheid van de studenten vindt dat de aandacht gelijkmatig over deze drie typen vakken verdeeld wordt, en de grote meerderheid vindt dit ook een goede verdeling. Slechts 24,5% van de oud-studenten, en 28,6% van de huidige studenten vindt deze verdeling niet optimaal. Uit de antwoorden op vraag 7 valt af te leiden dat de afgestudeerde STP’ers de meeste waarde hechten aan de kennis die is opgedaan bij de zogenaamde algemene vakken (zoals statistiek, methodologie en experimenteervaardigheden). De afgestudeerde STP’ers is ook gevraagd een rapportcijfer te geven voor de opleiding STP. Het gemiddelde cijfer is een 7,2, waarbij 38 oud-studenten STP een voldoende geven en slechts twee oud-studenten een onvoldoende (nl. een 5). Het meest gegeven cijfer is een 7 (17x), gevolgd door een 8 (11x). Kortom, in het algemeen vindt men de huidige opzet goed. Die is breed, met veel aandacht voor basisvaardigheden. Dit wordt als positief ervaren. In de stage is er de mogelijkheid om kennis te maken met het beroepsveld.


Concluderend kunnen we stellen dat de resultaten over het algemeen positief zijn, zowel wat betreft inhoud en opzet van de studie STP, als het te verwachten aantal toekomstige studenten STP. Verder zijn er nog enkele duidelijke mogelijkheden voor verbetering, verbeteringen die zeker doorgevoerd zullen worden als de Master STP er komt.

Nijmegen, maandag 7 april 2003
Sandra van Eijk
Lilian Beijer
Helmer Strik

NB: Het is mogelijk dat de Master uiteindelijk de naam TSP i.p.v. STP zal hebben. Omdat we gemerkt hebben dat het naast elkaar gebruiken van de namen STP en TSP voor veel verwarring zorgde, hebben we besloten op voorlopig consequent de naam STP te blijven gebruiken. We hebben geprobeerd dit aan zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken. Als er over gegaan wordt op de naam TSP, zal dat op een weloverwogen moment, en op een weloverwogen manier moeten gebeuren (bijv. o.a. met mailings naar al onze contacten).