ST.CART: Speech Technology for virtual Care Assistant & Reading Tutor

Een EFRO project ihkv. Operationeel Programma Oost-Nederland.
.
ST.CART ontwikkelt spraaktechnologie applicaties en twee Artificial Intelligence-producten: een zorgassistent – de Care Assistant, en een Reading Tutor – de Digi Juf.

De Digi Juf motiveert kinderen bij het leren lezen op een leuke manier en past zich adaptief aan op het niveau van de leerling.
De Care Assistant vormt een nieuwe module gebaseerd op een bestaande Virtuele Assistent (Anne) – die bijvoorbeeld ouderen met dementie helpt om langer zelfstandig te kunnen blijven – die specifieke ziektes (Parkinson, Alzheimer) kan diagnosticeren op basis van spraakkenmerken.
Hiermee wordt blijvende economische impact gerealiseerd in Gelderland, op haar Health-speerpunten, namelijk gepersonaliseerde diagnose, zorginterventies en het onafhankelijk leven met een beperking zoals dementie.

Partners

Nieuwsberichten:

EFRO-subsidie voor taaltechnologie die kinderen én ouderen subtiel kan helpen
Datum bericht: 8 september 2020
Twee projecten op taaltechnologisch gebied – een waarbij kinderen met een taalachterstand beter leren lezen en een dat cognitieve achteruitgang bij ouderen eerder helpt te signaleren – krijgen een grote subsidie van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In beide projecten speelt het Centre for Language and Speech Technology (CLST) van de Radboud Universiteit een rol.

ERDF grant for language technology that helps children and elderly
Date of news: 9 September 2020
The European Regional Development Fund (ERDF) has awarded a large grant to a language technology project with two components: one that helps children with a language deficiency and another that helps identify cognitive decline in the elderly. The Centre for Language and Speech Technology (CLST) plays a big role in this project.
Digi Juf and Anne4Care
In the 1.7 million euro project, the CLST is developing high end speech technology in support of two innovative products: the Digi Juf (‘Digi Teacher’) created by 8D Games that allows children with a language deficiency to learn how to read in a fun way and Anne4Care, the virtual care-assistant for the elderly created by Virtask, that uses the new speech technology to diagnose cognitive decline, in order to alert caretakers to changing care needs in an early stage.
‘This project combines innovative scientific research with sustainable solutions for current challenges in society in the field of education and health care’, says language scientist Helmer Strik, who is involved on behalf of Radboud University.

Click here for a PDF version of the ST.CART poster.

EU logo

EU logo

ST.CART poster

ST.CART poster

Het operationeel programma EFRO Oost Nederland (OP oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de EU, de rijksoverheid en de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in beide provincies. Het doel is dat innovatieprocessen bij Oost-Nederlandse MKB-bedrijven worden versterkt en hun businesscases verder worden ontwikkeld..